Praatjes van burgemeester en wethouder 2.0

Praatjes van burgemeester en wethouder 2.0

wobmaster 24/03/2017 0

Burgemeester Bernt Schneiders en Wethouder Jeroen van Spijk zijn praatjesmakers. Ze beloofden dat burgers voortaan (bezwaar)procedures konden starten via het internet, maar daar is jaren later niets van terecht gekomen. Dat blijkt uit het ontbreken van documenten die via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn opgevraagd.

IMG_1793

Hoe zit het? Een kleine inleiding: in 2013 maakte ik mij druk om een noodbrug die onaangekondigd voor mijn deur werd geplaatst. Van de ene op de andere dag werd de straat voor anderhalf  jaar afgesloten.

Omdat de gemeente niet wilde meewerken aan een realistische oplossing, startte ik een bezwaarprocedure. Het was 2013 en omdat alle ambtenaren een e-mailadres hebben, dacht ik mijn bezwaar te kunnen mailen. Maar dat bleek dus niet de bedoeling.

screenshot

De gemeente Haarlem staat erop dat bezwaarmakers hun bezwaarschrift printen, met pen ondertekenen en er een postzegel op likken. Dat is niet van deze tijd en om de gemeente beter te maken, stuurde ik een voorstel naar de gemeenteraad. Het ging om een oplossing om ook bij bezwaarprocedures met de gemeente te kunnen mailen. In gemeentetaal heet dat ‘het openen van de elektronische weg’.
screenshot
Kort daarna agendeerde de Haarlemse politiek het onderwerp en sprak een raadsmeerderheid hun steun uit voor het openen van de elektronische weg voor burgers.

screenshot
Wethouder Jeroen van Spijk die volgens eigen zeggen digitalisering hoog in het vaandel draagt, beloofde de raadsleden er werk van te maken en met een voorstel te komen. Dat was 26 maart 2015.
screenshot
Onderzoek toonde aan dat oud-burgemeester Bernt Schneiders twee jaar eerder ook al te maken heeft gehad met het dossier ‘Openen elektronische weg’. Dat was toen  een raadslid hem daarover vragen stelde. Hij kondigde toen aan om de elektronische weg te openen.

screenshot
“De gemeente Haarlem heeft klantvriendelijkheid en dienstverlening hoog in het vaandel staan. De mogelijkheid voor de burger om via elektronische weg te corresponderen hoort daarbij”, schreef Schneiders op 12 maart 2013.

Begin 2017, vier jaar later, is de elektronische weg nog steeds niet geopend. Maar dat hoeft niet te betekenen dat Bernt en Jeroen hebben stil gezeten. Misschien hebben ze achter de schermen hard gewerkt aan het openen van de elektronische weg. Wie weet?

Om te onderzoeken hoe het zit, dien ik een Wob-verzoek in naar alle documenten over het het onderwerp ‘openen van de elektronische weg’. Aan de hand van die documenten kan ik zelf vaststellen wat de stand van zaken is.

Op 24 maart ontvang ik het antwoord op mijn Wob-verzoek. Geen touw aan vast te knopen. In de aanhef wordt het Wob-verzoek ‘openen van de elektronische weg voor communiceren met de gemeente’ nog wel genoemd. Vervolgens wordt het onderwerp veralgemeniseerd naar ‘digitaal communiceren met de overheid’ en weer gespecificeerd naar het niet kunnen het indienen van Wob-verzoeken via e-mail.

Tussen de warrigheid valt mijn oog op de volgende zin: ‘Over dit onderwerp berusten bij ons op dit moment echter geen documenten die wij niet eerder hebben verstrekt bla bla bla …’ Met andere woorden: het totaal aantal documenten bij de gemeente over het onderwerp ‘openen elektronische snelweg’ is 0,0! En – dat – doet – pijn, want het betekent dat de gemeente dit onderwerp vier jaar lang niet serieus heeft genomen.

Des te opmerkelijker is de uitverkiezing van Haarlem als ‘digiproofste stad van Nederland’ in 2015.

Het is overigens opvallend hoe de behandelend ambtenaar de Wob-antwoordbrief afsluit: zij vergeet mij te wijzen op de mogelijkheid om bezwaar te kunnen maken tegen het Wob-besluit.

Bezwaar maken, waar heb ik dat eerder gehoord?

screenshot

Read more

Niet alleen voor journalisten

wobmaster 30/11/2016 0

Het is een misverstand dat alleen journalisten gebruik mogen maken van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De overheid is van ons allemaal en daarom mag iedereen wobben.

Journalisten vormen wel een beroepsgroep die extra geinteresseerd is in wobben. De Wob geeft hen namelijk toegang tot interessante documenten, rapporten en verslagen die je in principe nooit te zien krijgt, maar die wel bestaan.

Read more

Waarom bestaat de Wob eigenlijk?

wobmaster 30/11/2016 0

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is ontstaan in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het doel van de wet was het formaliseren van informatieverzoeken aan de Rijksoverheid.

Je moet je voorstellen dat voor de Wob in werking trad, ambtenaren min of meer naar eigen inzicht documenten mochten verstrekken.Om te voorkomen dat het ene document wel werd vrijgegeven en een ander niet, verzon men spelregels. Op die manier wisten burgers en ambtenaren waar ze aan toe waren.

Read more

Waarom Heel Haarlem Wobt?

wobmaster 30/11/2016 0

Heel Haarlem Wobt is ook opgericht om Haarlems Wob-informatie te kunnen delen. Op de website van de gemeente ontbreekt het namelijk aan een pagina waar je kunt zien welke Wob-verzoeken zijn geopenbaard. De Rijksoverheid en sommige gemeenten hebben wel zulke websites.

Wij van Heel Haarlem Wobt vragen ons af waarom Haarlem haar Wob-verzoeken niet actief openbaart. Dat is immers goed voor de transparantie en sluit aan bij de wensen van het huidige coalitieakkoord.

Heel Haarlem Wobt daagt de lokale politici uit om zich uit te spreken voor een actief openbaringsbeleid rondom Wob-verzoeken.

Read more

link naar wob-rijksoverheid

wobmaster 30/11/2016 0

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-en-integriteit-overheidsinstanties/vraag-en-antwoord/wat-is-de-wet-openbaarheid-van-bestuur-wob

Read more

Nu kan iedereen gratis wobben in Haarlem

wobmaster 22/10/2016 0

Het is verboden om geld te vragen voor een Wob-verzoek. Wob-verzoeken zijn gratis. Punt!

Dat Wob-verzoeken gratis zijn, is logisch. Het salaris van de ambtenaar die het Wob-verzoek uitvoert, is via belastingen namelijk al betaald door burgers. Als een Wob-verzoek extra geld zou kosten, zou je dus voor iets moeten betalen, waarvoor je via de belastingen al eerder hebt betaald.

Overheidsinstellingen mogen wél kopieerkosten berekenen voor de documenten die ze verstrekken. Maar dat mogen ze alleen doen als het in een regeling is vastgelegd.

kijk-maar-scannen-kost-geld

Toch zijn er maar weinig overheden die geld vragen voor Wob-kopieerkosten. Haarlem blijkt daarin een uitzondering. Sterker nog: Haarlem valt op omdat het nogal creatief omgaat met het berekenen van ‘kopieerkosten’. Zo hanteerde een ambtenaar ooit een zelfverzonnen tarief voor het inscannen van Wob-stukken, terwijl daarover in de leges-verordening niets was opgenomen.

rabat

Enige tijd geleden bracht de gemeente Haarlem ook €40,70 in rekening voor een stapel papier.

screenshot

Die €40,70 was een discutabel bedrag omdat er ongevraagde en dubbele Wob-stukken tussen zaten.  Het grootste bezwaar was echter niet het bedrag, maar het feit dat er überhaupt kopieerkosten in rekening werden gebracht. Uit onderlinge contacten met andere Wob-indienders bleek namelijk dat zij nog nooit een rekening hadden ontvangen. Het in rekening brengen van Wob-kopieerkosten gebeurde dus volstrekt willekeurig. En ‘willekeur’ hoort niet thuis in een rechtsstaat.

Het ingediende bezwaar tegen de opgelegd kopieerkosten bleek terecht en de gemeente Haarlem heeft het betaalde bedrag inmiddels teruggestort.

screenshot-8

Door de bezwaarprocedure is duidelijk geworden dat er geen kopieerkosten geheven zullen worden zolang de kopieerkosten niet voor iedereen gelden.

Overigens zou je je sowieso kunnen afvragen of het berekenen van Wob-kopieerkosten past bij een overheid die zegt dat transparantie belangrijk is voor een goede democratie. Of zoals de afdeling Juridische Zaken het zelf verwoordt:

screenshot

Read more

Wob-procedure leidt tot aanpassing parkeercontrole

wobmaster 06/10/2016 1

Het is mogelijk om zonder vergunning ongestraft te parkeren in Haarlems vergunningsgebied. Dat blijkt uit informatie die via Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is opgevraagd. Of beter gezegd: dat blijkt uit het ontbreken van noodzakelijk documenten om de parkeercontrole correct uit te kunnen voeren. De gemeente bericht als volgt:

screenshot

Volgens gemeentelijke regels is het verboden om zonder bezoekerspas of vergunning te parkeren in bepaalde delen (Zone C) van Haarlem. Wie zich echter aanmeldt via een mobiele parkeerdienst (zoals Parkmobile of Yellowbrick), kan daar toch zijn auto parkeren zonder dat het leidt tot boetes. Auto’s die zijn aangemeld via mobiele parkeerdiensten ontsnappen aan de controle van parkeerhandhaving.

Hoe zit het in elkaar?

Om de hoge parkeertarieven van het Haarlemse centrum te ontvluchtten, parkeerden automobilisten hun wagen in de aangrenzende woonwijken. Om de parkeeroverlast die hieruit ontstond tegen te gaan, heeft de gemeente Haarlem het ‘belanghebbendenparkeren’ ingevoerd.

Inwoners van bepaalde Haarlemse straten konden -tegen betaling- een parkeervergunning aanvragen. Deze vergunning (of een bezoekerspas) gaf alleen vergunninghouders het recht om in hun eigen wijk of straat te parkeren. Dit wordt ‘belanghebbendenparkeren genoemd. Het was een manier om de auto’s die niet in de wijk thuis horen te weren.

Nu de technische kant van het verhaal: In Haarlem worden alle kentekens van auto’s met een parkeervergunning verzameld in een database. Als de scanauto van de Haarlemse parkeercontrole langs rijdt, scant hij het kenteken van een geparkeerd voertuig en controleert hij of het kenteken in die database voorkomt.

IMG_0495

Als een kenteken niet in de database voorkomt, kan er spraken zijn van een parkeerovertreding. De scanauto zendt in dat geval een melding naar parkeerhandhavers die met (snor)fiets ter plekke kijken wat er aan de hand is. Persoonlijke controle is nog altijd noodzakelijk omdat auto’s met een papieren bezoekersschijf of een papieren kaartje niet in de database staan, maar wel een parkeerrecht hebben.

De scanauto kijkt alleen maar of er een ‘parkeerrecht’ is aangemaakt in de database. Dit betekent dat je overal kan parkeren in belanghebbendengebied, zolang je je aanmeldt via een mobiele parkeerdienst. Bedrijven als Parkmobile, Parkline, Yellowbrick of SMS-Parking zorgen er namelijk voor dat kentekens van hun klanten worden aangemeld in de database.

Zolang het kenteken voorkomt in de database is er volgens de scanauto een parkeerrecht en zal hij geen alarm slaan. De vraag die daaruit volgt, is of bestuurders hun auto voor laag-tarief kunnen aanmelden en dan in een hoog tariefgebied kunnen parkeren.

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt dat burgers documenten kunnen opvragen bij de overheid. Als er over een bepaald onderwerp geen stukken bestaan, kunnen deze ook niet worden aangeleverd. In de gevoerde Wob-procedure werd gevraagd naar informatie rondom de database van de scanauto. Uit de geleverde informatie bleek dat de scanauto geen geografische parkeergegevens toetste. Hierdoor ontstond het idee dat er meer mobiele parkeerdiensten toch geparkeerd kon worden in belanghebbendengebied. Dat is nu bevestigd door de gemeente.

screenshot 2

In Haarlem loopt momenteel een discussie over de toekomst van het parkeerbeleid. De betrokken wethouder lanceerde eerder een plan om de straten met belanghebbendenparkeren open te stellen voor betaald parkeren. Dat werd ‘fiscaliseren van vergunningsgebied’ genoemd. Uit de informatie rondom de gevolgde Wob-procedure blijkt dat het in de praktijk al mogelijk is om in deze gebieden betaald te parkeren.

Read more

Weer geen precario-nota voor Dura Vermeer!?

wobmaster 28/07/2016 0

Aannemer Dura Vermeer heeft geen precariobelasting betaald aan de gemeente Bloemendaal voor het onderhoud aan de N200. Dat is de conclusie na het lezen van documenten die via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn opgevraagd. Of beter gezegd: dat is de conclusie door het ontbreken van documenten bij de gemeente Bloemendaal.

Naar nu blijkt, klopt het dat Dura Vermeer geen precariobelasting hoeft te betalen. Dat komt omdat de N200, lokaal bekend als de Zeeweg, eigendom van de provincie Noord-Holland blijkt te zijn. Alleen gemeenten mogen precariobelasting heffen. Provincies mogen dat niet. Vanuit dat oogpunt valt Dura Vermeer in deze zaak dus niets te verwijten.

screenshot 6

In september en oktober 2015 heeft Dura Vermeer de Zeeweg onder handen genomen. In opdracht van de provincie Noord-Holland werd groot onderhoud uitgevoerd aan het wegdek. Voor deze werkzaamheden bouwde Dura Vermeer een ketenpark op de parkeerplaats langs de Zeeweg.

Volgens de gemeentelijke regels had Dura Vermeer een vergoeding moeten betalen als het ketenpark op Bloemendaalse grond had gestaan. Aangezien de Zeeweg eigendom is van de provincie Noord-Holland is het logisch dat Dura Vermeer geen werkterreinvergunning heeft aangevraagd bij de gemeente Bloemendaal. Het is dus ook logisch dat de gemeente geen aanslag voor precariobelasting heeft opgelegd.

screenshot 5

Bloemendaal is inmiddels twee keer bevestiging gevraagd rondom het ontbreken van een zogeheten werkterreinvergunning voor Dura Vermeer. De duingemeente heeft inmiddels in een brief bevestigd dat alle werkterreinvergunningen zijn verstrekt.

screenshot 15

In een aanvullend telefoongesprek houdt een belastingmedewerker van de gemeente er echter rekening mee dat de werkterreinvergunning voor het werk aan de Zeeweg alsnog zou kunnen opduiken. Daarom wil hij niet op korte termijn reageren op de conclusie dat er geen precariobelasting is betaald. Hij heeft toegezegd te onderzoeken of er inderdaad geen precariobelasting is betaald.

Doorgaans is een werkterreinvergunning bij gemeenten de grondslag voor een precario-aanslag. Het aantal gebruikte vierkante meters gemeentegrond bepaalt de hoogte van de aanslag.

screenshot 4

Dura Vermeer kwam eerder in het nieuws toen bleek dat zij een opmerkelijke precario-afspraak had gemaakt met de gemeente Haarlem. Zij hoefden in eerste instantie slechts €10.000,- te betalen in plaats van de door het bouwbedrijf begrootte €300.000,-.

Door de commotie die ontstond, heeft de gemeente Haarlem groot onderzoek gedaan naar precario-betalingen. Daaruit bleek dat Dura Vermeer eigenlijk €105.405,79 aan precariobelasting had moeten betalen. Dat bedrag werd uiteindelijk geschikt voor €55.000,- omdat burgemeester en wethouders vonden dat de gemeente verwachtingen had gewekt bij het bouwbedrijf met de opmerkelijke precario-afspraak.

Een ander Wob-verzoek toonde aan dat Dura Vermeer geen precariobelasting heeft betaald voor hun ketenpark boven de Leidsevaart. De bouwketen stonden daar enkele jaren vanwege de bouw van het Raakskwartier. Precariobelasting voor een bouwkeet is zo’n €45,- per vierkante meter per jaar.

Uit openbare stukken blijkt dat Dura Vermeer ook in Amsterdam geen precariobelasting heeft betaald. Dat kwam aan het licht toen D66 daar vragen over stelde bij het stadsdeel Zuidoost. Zolang er geen vergunning wordt aangevraagd voor het gebruik van openbare grond, ontstaat er ook geen betalingsplicht voor precariobelasting.

Het is moeilijk voor te stellen dat een professioneel bouwbedrijf als Dura Vermeer niet op de hoogte is van de vergunningsplicht bij het innemen van openbare grond voor bouwactiviteiten. Vanuit dat perspectief is artikel 2.1 opvallend van de ‘Gedragscode Integriteit Dura Vermeer’. “Medewerkers van Dura Vermeer gedragen zich … integer en maatschappelijk verantwoord. Zij zullen zich houden aan nationale en lokale wet- en regelgeving …”, aldus de gedragscode.

Dura Vermeer is een vaste contractpartner van de gemeente Haarlem.

De gevolgde Wob-procedure bij de gemeente Bloemendaal is precair te noemen. Alleereerst werd het Wob-verzoek pas twee weken na ontvangst ingeboekt. Hierdoor meende de gemeente de wettelijke antwoordtermijn van 28 dagen te mogen verlengen met 14 dagen.

screenshot 16

Vervolgens moesten er drie in gebrekestellingen worden verstuurd. Ook was het Wob-verzoek geadresseerd aan het college van b&w, maar was het de heffingsambtenaar die zelfstandig het Wob-besluit nam. Tot slot vergat de gemeente de juiste bezwaarprocedure te volgen.

screenshot 14

Desgevraagd wil de gemeente niet alsnog een hoorzitting houden en wil ze het risico lopen dat de bestuursrechter -in een beroepszaak- een hoorzitting afdwingt.

Wordt vervolgd …

Read more

Wob-dossier 004: Precario (deel 1)

wobmaster 28/07/2016 0

Wob-dossier 004
Verzoek tot inzage: documenten rondom vergunning innemen openbare grond diverse bouwprojecten in Haarlem-Oost.
Verwerkingsduur: 22 dagen (<28 dagen)
Informatiewaarde: Kleinere bouwbedrijven vragen vergunning aan en betalen precariobelasting. De grote bouwbedrijven vragen geen vergunning aan en betalen zodoende geen precario.

Toelichting: Uit Wob-dossier 002 bleek dat Bouwbedrijf Dura Vermeer opvallend weinig precariobelasting moest betalen. Om ‘een norm’ vast te stellen werden enkele bouwprojecten gedurende enekel maanden in Haarlem-Oost gevolgd en vastgelegd met camera. Daarna werd de praktijk vergeleken met de gegevens die via de Wob waren geopenbaard.

Bij twee grote bouwprojecten was geen vergunning aangevraagd voor het gebruik van openbare grond. Hierdoor ontbrak de grondslag voor een aanslag voor precariobelasting. Dumont Sevenhuijssen

Omdat de bouw enkele jaren duurde liep de gemeente belastinginkomsten mis. Het gebruik van een vierkante meter gemeentegrond (voor bouwactiviteiten) kost per jaar zo’n €45,-.

 

Het bedrijf Van Baarsen Buisleidingen gebruikte de openbare weg voor de opslag van hun materialen en directiecontainer.

IMG_0463IMG_0460

Volgens de gemeente Haarlem maakte Van Baarsen Buisleidingen hierbij gebruik van een doorlopende vergunning voor het stallen van voorwerpen op gemeentegrond.

Van Baarsen Buizen

Uit de aangeleverde documenten blijkt dat de doorlopende vergunning slechts een gebruik van 20 vierkante meter toestaat.

screenshot 12

De materialen waren opgeslagen over een lengte van ruim 70 meter. De werkelijke inname van openbare grond was dus aanzienlijk groter.

 

Opmerkelijk is de opmerking dat de gemeente niet over betalingsbewijzen beschikt.  Wob Geen BetalingsbewijzenHet betekent dat de gemeente geen administratie voert of dat de bedrijven die wel een vergunning aanvroegen uiteindelijk geen precario betaalden.

Bekijk hier het verstrekte Wob-document.

Read more

Wob-dossier 006: Precario (deel 2) + leges >>> in bewerking

wobmaster 28/07/2016 0

Wob-dossier 006
Verzoek tot inzage: documenten rondom vergunning innemen openbare grond diverse bouwprojecten en betaalde leges.
Verwerkingsduur: 56 dagen (56 dagen)
Informatiewaarde: Grote landelijke bouwbedrijven betalen vrijwel geen precariobelasting en een regionaal bouwbedrijf betaalt opmerkelijk weinig bouwleges. Verder valt op dat de gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland belangen hebben bij projecten waarbij te weinig is betaald.

Toelichting: Uit Wob-dossier 004 bleek dat bouwbedrijven niet of te weinig precariobelasting betaalde bij bouwprojecten in Haarlem-Oost. Het daaropvolgende Wob-verzoek had als doel om ook andere Haarlemse bouwprojecten te onderzoeken.

Bekijk hier de verstrekte Wob-documenten.

Read more

Bezwaarsecretaris oordeelt over eigen Wob-werk

wobmaster 07/07/2016 0

En toen was daar de hoorzitting. Bij een commissie-van-drie mag je dan uitleggen waarom je het niet eens bent met een besluit van de gemeente. We hebben het over Wob-dossier 012.

In dit geval ging het om e-mails van een ambtenaar. Deze gemeentemedewerker had als secretaris van de adviescommissie voor bezwaarschriften, e-mails verstuurd naar zijn collega-ambtenaar. De secretaris verloor daarmee zijn onpartijdigheid omdat het ging om een rechterlijke uitspraak die in het nadeel was van de bezwaarmaker.

IMG_5825

Om te onderzoeken of de secretaris vaker inhoudelijk contact had met collega-ambtenaren over bezwaarzaken, diende ik een Wob-verzoek in. Het ging om openbaring van alle e-mails die verstuurd had bij zaken waarbij ik betrokken was.

Omdat niet alle stukken waren verstrekt, maakte ik bezwaar. Tot mijn verbazing bleek de secretaris die onderwerp van het Wob-verzoek was ook de secretaris te zijn van de commissie die over mijn bezwaar moest oordelen.

Wat de zaak nog dubieuzer maakt, is dat diezelfde secretaris het Wob-verzoek feitelijk zelf heeft behandeld. Hij was verantwoordelijk voor de selectie van e-mails. Dat zou zo zijn gebeurd omdat niemand anders toegang heeft tot zijn inbox vanwege privacy redenen.

Zo ontstond de situatie dat de secretaris van de adviescommissie over zijn eigen selectiewerk moest oordelen.

Overigens best raar dat het zover is gekomen, want voorafgaand aan de hoorzitting had ik daarover nog een brief gestuurd. De strekking was dat een ambtenaar die onderwerp is van het bezwaar, niet betrokken moet zijn met de behandeling van dat bezwaar. Enfin: nul op rekest.

Omdat je bij zo’n hoorzitting te maken krijgen met drie meesters-in-de-rechten, verzocht ik geluidsopnamen te mogen maken. Dan kun je achteraf nog even terugluisteren wat er allemaal is gezegd en begrijp je als burger beter hoe het juridisch in elkaar zit.

Tot mijn verbazing werden geluidsopnamen verboden. Bij een andere hoorzitting was dat namelijk geen probleem. Daarnaast was het een openbare hoorzitting waarbij ook twee andere toehoorders aanwezig waren. Geluidsopnamen zouden een inbreuk zijn op de persoonlijke levenssfeer van de commissie, aldus diezelfde commissie.

En toen was daar het moment dat we het even moesten hebben over de positie van de secretaris. Hij zag zelf geen redenen om zich terug te trekken. De voorzitter zei kennis genomen te hebben van mijn brief, maar daar geen reden in zag om de secretaris van deelname uit te sluiten. Ze vond het zelfs heel makkelijk dat hij erbij was, want dan kon hij uit eerste hand getuigen over de geleverde Wob-stukken.

De lotsverbondenheid tussen de drie commissieleden, dwongen mij een wrakingsverzoek in te dienen om de gehele adviescommissie naar huis te sturen.

De adviescommissie trok zich terug voor overleg op de gang. Bij terugkomst deelde de voorzitter mede dat ze zich niet naar huis lieten sturen. Het argument was dat de onafhankelijkheid van de commissie was gewaarborgd omdat twee van de drie leden ‘onafhankelijk’ waren. Anders dan de secretaris zijn zij niet in dienst van de gemeente.

Die gewaarborgde onafhankelijkheid is natuurlijk flauwekul. Want als er verdeeldheid is bij de onafhankelijke commissieleden, dan heeft de secretaris de doorslaggevende stem.

In het Haarlems Dagblad van vandaag reageert vertrekkend burgemeester Bernt Schneiders: “Ik wil benadrukken dat het hier om een externe commisse gaat die niet van de gemeente is”.  In theorie heeft Schneiders gelijk, in de praktijk niet.

Haarlem kent namelijk twee commissies: de Commissie voor Beroep en Bezwaar en de adviescommissie. In de Commissie voor Beroep en Bezwaar (CBB) zitten onafhankelijke externe juristen, en daar is alles meegezegd. Het is de adviescommissie die -de naam zegt het al- advies uitbrengt over bezwaarzaken.

En omdat wettelijk is vastgesteld dat een adviescommissie uit drie leden moet bestaan, heeft de gemeente Haarlem één van haar ambtenaren lid gemaakt van de adviescommissie. Dus zo onafhanklijk als de burgemeester doet voorkomen, is die commissie dus niet.

Tijd voor verandering! Want dat een simpel Wob-verzoek kan leiden tot een integriteitscrisis bij de bezwaarcommissie; dat zegt eigenlijk al genoeg.

Read more

Bezwaarcommissie Haarlem is verlengstuk van ambtelijk apparaat

wobmaster 20/04/2016 1

De bezwaarcommissie van de Gemeente Haarlem is niet onafhankelijk. Dat blijkt uit documenten die via de Wet openbaarheid bestuur (Wob) zijn geopenbaard. Uit vrijgegeven e-mails blijkt dat een concept-advies van de bezwaarcommissie eerst ter controle en correctie aan de behandelend ambtenaar wordt voorgelegd.

screenshot 25

Pas na akkoord van de behandelend ambtenaar wordt het advies doorgestuurd naar burgemeester en wethouders. screenshot 24

De hoor- en adviescommissie van de gemeente Haarlem behandelt de bezwaren van burgers tegen de gemeente. Tegelijkertijd overlegt de bezwaarcommissie met diezelfde gemeente over haar advies.

screenshot 27

 

screenshot 28

Ook is het voorgekomen dat de commissie die de bezwaarschriften behandelt, voorafgaand aan een hoorzitting e-mailtjes over ontvankelijkheid stuurt met de ambtenaar die namens de gemeente optreedt. Anders gezegd: de hoor- en adviescommissie overlegt van tevoren met de gemeente of een bepaalde zaak überhaupt behandeld moet worden.

screenshot 29

Iemand die bezwaar maakt tegen een gemeentelijk besluit komt terecht bij de hoor- en adviescommissie. Zij beoordelen de argumenten van bezwaarmaker en schrijven daarover een advies. Doorgaans neemt het college van burgemeester en wethouders dat advies over.

De samenstelling van een hoor- en adviescommissie wekt de indruk dat het een onafhankelijk orgaan is. De commissieleden bestonden tot vorig jaar uit raadsleden. Inmiddels zijn die vervangen door externe juristen. De secretaris van de commissie is een gemeente-ambtenaar van de afdeling Juridische Zaken.

De onafhankelijkheid van de Haarlemse hoor- en adviescommissie werd eerder betwist. Vorig jaar kwam bij de behandeling van een Wob-zaak aan het ligt dat de secretaris alleen informatie deelde met een gemeentelijk collega en niet met de bezwaarmaker.screenshot 26

Zo stuurde de secretaris van de commissie een gerechtelijke uitspraak naar een ambtenaar die in het nadeel was van bezwaarmaker. De ambtenaar die namens de gemeente het verweer voerde werd daarmee bevoordeeld door de hoor- en adviescommissie. In het advies van de hoor- en adviescommissie is daarover terug te lezen:

screenshot 23Saillant detail hierbij is dat het stuk nooit ter inzage heeft gelegen.

screenshot 30

Naar aanleiding van de klacht die (onder andere) daarover is ingediend, schrijft de gemeente:

screenshot 21

Opvallende conclusie van de gemeente is dat het achterhouden van documenten niet nadelig kan zijn geweest voor bezwaarmaker:

screenshot 22

Ook bleek dat één van de leden van de bezwaarcommissie eerder had gewerkt op de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Haarlem. In deze zaak kwam zij als commissielid tegenover een oud-collega te staan waarmee zij eerder als gemeentejurist processen heeft gevoerd. Het commissielid heeft de bezwaarmaker hier nooit over geïnformeerd. Zij heeft zich evenmin verschoond van haar taak

Read more

Wob-blog: Dat wat de gemeente zegt en de provincie weet

wobmaster 10/02/2016 0

Wobben leidt soms tot opmerkelijke situaties. Zo ook bij het naheffen van gemiste precario-inkomsten van de gemeente Haarlem.

Hoe zat het ook alweer? Via de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) werd duidelijk dat de gemeente Haarlem precario-inkomsten misliep. Gemeenteraadsleden vonden dat onaanvaardbaar en de wethouder beloofde een onderzoek in te stellen.

Bij de tussentijdse rapportage presenteerden burgemeester en wethouders de stand van zaken. Er zou een kleine €400.000,- te weinig precariobelasting geind zijn. Daarbij schreef het college van burgemeester en wethouders op pagina 74 dat de provincie Noord-Holland al de toezegging had gedaan om alsnog €67.962,68 aan gemiste preacriobelasting te betalen voor de renovatie van het provinciekantoor aan het Houtplein 33.

screenshot 4

Via de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) kunnen burgers documenten opvragen bij overheidsinstellingen. Via de Wob vroeg ik bij de provincie dus alle informatie op over het onderwerp ‘precario’. Ik wilde namelijk onder andere met eigen ogen zien wie, wanneer en hoe die toezegging was gedaan.

Daarbij speelde mee in het achterhoofd dat bouwbedrijven in hun offerte vaak kosten opnemen voor vergunningen en precariobelasting. De opdrachtgever betaalt die dan met de gedachte dat bouwbedrijven die kosten dan ook echt maken. Het zou dus raar zijn als de provincie twee keer betaalt voor dezelfde precario: de eerste keer aan de aannemer en de tweede keer aan de gemeente (omdat de aannemer niet geen precario heeft betaald).

Het opmerkelijk van de provincie-Wob, was dat die in eerste instantie resoluut werd afgewezen. ‘De provincie int geen precario, dus daar hebben wij geen documenten over’, was hun -geparafraseerde- conclusie.

Na een toelichting werd een nieuw Wob-besluit genomen. De provincie stuurde een ‘onderhands document’ van de gemeente Haarlem en een samenvatting uit het bouwbestek van Bouwbedrijf Heijmans. Uit dat laatste bleek dat de precariokosten inderdaad onderdeel waren van de offerte.

Toch was ik nog niet helemaal tevreden. Ik kon mij niet voorstellen dat er nooit eerder ‘precario’ in een offerte was opgenomen. Bovendien vroeg ik mij af hoe het onderhandse document bij de provincie Noord-Holland was gekomen. Zoiets ligt niet opeens op iemands bureau.

Toen de bezwaarprocedure bij de provincie was gestart, werd ik in de gelegenheid gesteld om een telefoongesprek te voeren met de projectleider van de renovatie van Houtplein 33. Uit het gesprek bleek dat hij had gemaild met de gemeente over ‘precario’. Opvallend was dat die e-mails niet via de Wob waren verstrekt. Dat had wel gemoeten.

Het argument van de provincie-ambtenaar dat de e-mails informatie bevatte die niet bekend mocht worden, doet daar niets aan af. In zulke situaties dient de provincie Noord-Holland aan te geven dat ze documenten hebben, maar dat ze die niet verstrekken vanwege (bij wet) bepaalde redenen.

screenshot 16

Uiteindelijk nam de provincie een derde besluit en openbaarde alsnog de e-mails (waarbij delen ervan zijn ‘weggelakt’).

Uit het e-mailverkeer blijkt dat de provincie contact heeft gezocht met de gemeente Haarlem. Als regionale overheid vond de provincie het niet leuk dat hun naam in verband werd gebracht met gemiste gemeentelijke belastinginkomsten. Zij vroegen de gemeente Haarlem daarom hoe het precies zat.

screenshot 18

Ook schrijft de provincie in een andere e-mail dat bouwbedrijf Heijmans verantwoordelijk is voor het betalen van precariobelasting. Dat bouwbedrijf heeft namelijk de vergunning aangevraagd voor het gebruik van gemeentegrond.

Het opmerkelijke van deze openbaring is dat uit geen van de verstrekte provincie-stukken blijkt dat de provincie Noord-Holland het voornemen heeft (gehad) om precariobelasting te betalen aan de gemeente Haarlem. En dat terwijl het college van burgemeester en wethouders het wel toezegt bij punt 7 in haar brief van 30 juni 2015.

conclusie precario onderzoek provincieOPMERKELIJK!

Read more

Fiscale adviezen blijven nog even geheim

wobmaster 22/01/2016 0

De bezwaarcommissie van de gemeente Haarlem heeft het verzoek tot inzage van ‘fiscale adviezen’ afgewezen. De commissie kwam tot het oordeel omdat zij zich niet bevoegd acht om de geheimhouding op te heffen.

De zaak gaat om een langlopende kwestie rondom een belasting-deal die bouwbedrijf Dura Vermeer met de gemeente Haarlem maakte. Het college van burgemeester en wethouders heeft lange tijd ontkend dat het hier zou gaan om een onwettige afspraak en had weinig zin om de gemiste precario-inkomsten na te heffen bij het bouwbedrijf. B&W zag zich daarbij gesteund door een zogenoemd ‘fiscaal advies’ van het bureau Van den Bosch en partners.

Via de Wob is inzage gevraagd in het ‘fiscale advies’ van Van den Bosch en partners. Daarbij is ook gevraagd naar de onderliggende stukken. Het college van burgemeester en wethouders heeft Wob-verzoek deels beloond. Documenten, waaronder de opdrachtverstrekking, zijn vrijgegeven. Het fiscale advies is geheim verklaard op basis van art 67 van de Algemene wet rijksbelastingen (Awr). Dit artikel is een zogeheten ‘lex specialis’ en ‘over ruled’ de Wob.

Mede door de opdrachtverstrekking van de gemeente Haarlem is er reden om te twijfelen aan het toepassen van art 67 Awr als reden om inzage te weigeren. Uit de Wob-stukken blijkt namelijk dat het gaat om een juridische toets in plaats van een fiscaal advies.

Opdrachtverstrekking Fiscaal Advies

De leden van de bezwaarcommissie hebben geen inzage gekregen in de ‘fiscale adviezen’. Dat is hen geweigerd op basis van datzelfde art 67. Hierdoor konden zij dan ook niet controleren of in de ‘fiscale adviezen’ privacygevoelige gegevens staan die art 67 moet beschermen. Des te opmerkelijker is het dat zij toch een uitspraak hebben gedaan. Zonder te weten wat er in rapporten staat, is de klacht ongegrond verklaard ‘voor zover die betrekking heeft op de Wob’.

Eerder heeft het college van b&w -onder druk van de gemeenteraad- toegestaan dat raadsleden de adviezen wel in mocht zien. Dat was nadat raadsleden bezwaar maakten omdat zij werden gehinderd bij hun controlerende taak . In eerste instantie mochten gemeenteraadsleden alleen onder gemeentelijke bewaking de stukken inzien. Zo wilde b&w voorkomen dat raadsleden de fiscale adviezen ongezien met anderen konden delen.

Tijdens de hoorzitting van de bezwaarcommissie bleek ook dat de secretaris van de bezwaarcommissie (zelf een ambtenaar van de gemeente Haarlem) een uitspraak had gemaild naar zijn collega die namens b&w optrad. Hij wees haar op een rechterlijke uitspraak rondom de toepassing van art 67. Tegen deze gang van zaken is een klacht ingediend omdat de tegenpartij (het college van b&w) daarmee werd bevoordeeld . Daarnaast bleek één van de leden van de bezwaarcommissie een oud-medewerker van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Haarlem. In die functie had zij samen met de ambtenaar die optrad namens de gemeente processen gevoerd.

Tegen het besluit van de bezwarencommissie -bekrachtigd door het college van burgemeester en wethouders- kan beroep bij de rechtbank worden ingesteld.

Bekijk hier het besluit van b&w en het advies van de bezwaarcommissie.

Read more

Wob-dossier 011: Database scanauto

wobmaster 21/01/2016 2

Wob-dossier 011
Verzoek tot inzage: database scanauto (voor parkeercontrole)
Verwerkingsduur: 63 dagen (maximale termijn van 56 dagen voor eerste verstrekking  in overleg verleng met 1 week), laatste ‘verstrekking’ op 6 oktober 2016.
Informatiewaarde: Wob-procedure leidt tot aanpassing parkeercontrole
Bijzonderheden: Onderdeel van de procedure was een gesprek met teammanager parkeerhandhaving, IT-bureauhoofd en de Wob-behandelaar.

Toelichting: Doel is het reconstrueren en controleren van de parkeercontrole door de scanauto. De gevraagde ‘datadump’ uit de database is tegen de verwachting in niet geleverd. Een database is volgens de Wob ook een document.

Over het niet leveren van de ‘datadump’ is contact geweest met de Wob-behandelaar. Wordt vervolgd.

UPDATE: hangende het bezwaar zijn er nog twee gesprekken geweest.

Bekijk hier het eerst verstrekte Wob-document, hier het document wat ‘hangende bezwaar’ op 9 maart 2016 werd verstrekt en het document en de query die op 6 juli 2016 is verstrekt.

 

IMG_0495

 

Read more


Wob-dossier 010: Wob-leges

wobmaster 21/01/2016 0

Wob-dossier 010
Verzoek tot inzage: jaarlijkse hoeveelheid Wob-verzoeken en totaal kopieer-leges bij Wob-verzoeken.
Verwerkingsduur: 19 dagen (betwist snelheidsrecord vanwege afwijzen Wob-verzoek)
Informatiewaarde: Gemeente bewaart geen gegevens over kosten verhaald op Wob-verzoeker.
Toelichting: Wob-dossier 010 begint waar dossier 008 eindigde.

 

Wob-dossier 008 eindigde met een opmerkelijke paragraaf:

Wob leges

Uit contact met mede-Wobbers blijkt echter dat de gemeente Haarlem niet consequent is met het heffen van kopieerleges voor Wob-verzoeken. De aankondiging van de gemeente lijkt dus willekeur en rechtsongelijkheid in de hand te werken. Om Wob-kostenbeleid te toesten wordt er een Wob-verzoek ingediend:

Verzoek leges 2

In plaats van documenten te tonen, kwam de gemeente met een onverwacht antwoord:

Toepasselijkheid Wob leges

De gemeente is alleen verplicht documenten te verstrekken voor zover die bestaan en bij haar aanwezig zijn. Uit de afwijzing van het Wob-verzoek blijkt dat de gemeente geen documenten heeft waaruit blijkt hoeveel kopieerkosten in rekening zijn gebracht bij Wob-verzoekers. Het is daarom aanemelijk dat de gemeente nooit kopieerleges berekent voor Wob-verzoeken. Was dat wel het geval dan had de gemeente haar nota’s voor kopieerkosten moeten tonen.

Read more

Haarlem opent elektronische weg voor Wob-verzoeken … not

wobmaster 19/01/2016 0

Wob-verzoeken kunnen straks via e-mail ingediend worden. Dat blijkt uit een brief die burgemeester Bernt Schneiders naar gemeenteraadsleden heeft gestuurd. De brief dateert van 12 maart 2013 dus Heel Haarlem Wobt verwacht na bijna drie jaar voorbereiding op korte termijn actie.

OpenenElektronischeWeg copy

Read more

Wob-dossier 009: Inzage fiscale adviezen (lopende zaak)

wobmaster 19/01/2016 0

Wob-dossier 009 (lopende zaak)
Verzoek tot inzage: fiscaal advies over navorderen precariobelasting inclusief de samenhangende documenten, waaronder opdrachtverstrekking.
Verwerkingsduur: 23 dagen (<28 dagen)
Informatiewaarde: Uit de verstrekte documenten bleek dat gemeente al eerder een advies had ingewonnen én dat het gaat om een juridische toets in plaats van fiscaal advies.
Onderbouwing:De opdrachtverstrekking is via e-mail gedaan (of bevestigd). 

Opdrachtverstrekking Fiscaal AdviesIn het Wob-besluit worden de meegestuurde bijlagen vermeld. Daaruit blijkt dat stadsadvocaat SWDV eerder een advies opstelde :

Rapport Stadsadvocaat

Toelichting: Gemeente Haarlem zegt dat het zogenoemde fiscale advies valt onder art. 67 van de algemene wet rijksbelastingen. Dit wetsartikel is een ‘lex specialis’ en zorgt ervoor dat geheimhouding zwaarder weegt dan openbaring via de Wob.

fragment geheimhouding

Actueel: Bezwaarprocedure loopt en hoorzitting heeft plaatsgehad. Wordt vervolgd.

Bekijk hier de reeds verstrekte Wob-documenten.

Read more

Wob-dossier 008: Bouw- en omgevingsvergunningen

wobmaster 19/01/2016 0

Wob-dossier 008
Verzoek tot inzage: project-overeenkomsten en verschillende bouw- en omgevingsvergunningen.
Verwerkingsduur: 61 dagen (>56 dagen)
Informatiewaarde: project Haerlems Hofje aan Burgwal valt op vanwege de lage aanneemsom en bouwleges.

Op Dichtbij.nl staat: “… Het project biedt ruimte aan 3 grondgebonden woningen, 3 appartementen, 4 benedenwoningen en 4 bovenwoningen.” In de vergunningsaanvraag voor het bouwproject is dat als volgt samengevat:

Bouwwerkzaamheden Huib Bakker Bouw

Huib Bakker Bouw (HBB) bouwt dit project voor minder dan €400.000,- incl BTW.

Aanneemsom Huib Bakker Bouw

De lage aanneemsom werkt door in lage bouwleges omdat bouwleges worden vastgesteld als precentage van de bouwsom.

Legeskosten Huib Bakker Bouw

VVD-raadslid Wybren van Haga heeft hierover vragen gesteld aan de gemeente.

Bekijk het volledige Wob-dossier.

Read more