Fiscale adviezen blijven nog even geheim

wobmaster 22/01/2016 0Nieuws

De bezwaarcommissie van de gemeente Haarlem heeft het verzoek tot inzage van ‘fiscale adviezen’ afgewezen. De commissie kwam tot het oordeel omdat zij zich niet bevoegd acht om de geheimhouding op te heffen.

De zaak gaat om een langlopende kwestie rondom een belasting-deal die bouwbedrijf Dura Vermeer met de gemeente Haarlem maakte. Het college van burgemeester en wethouders heeft lange tijd ontkend dat het hier zou gaan om een onwettige afspraak en had weinig zin om de gemiste precario-inkomsten na te heffen bij het bouwbedrijf. B&W zag zich daarbij gesteund door een zogenoemd ‘fiscaal advies’ van het bureau Van den Bosch en partners.

Via de Wob is inzage gevraagd in het ‘fiscale advies’ van Van den Bosch en partners. Daarbij is ook gevraagd naar de onderliggende stukken. Het college van burgemeester en wethouders heeft Wob-verzoek deels beloond. Documenten, waaronder de opdrachtverstrekking, zijn vrijgegeven. Het fiscale advies is geheim verklaard op basis van art 67 van de Algemene wet rijksbelastingen (Awr). Dit artikel is een zogeheten ‘lex specialis’ en ‘over ruled’ de Wob.

Mede door de opdrachtverstrekking van de gemeente Haarlem is er reden om te twijfelen aan het toepassen van art 67 Awr als reden om inzage te weigeren. Uit de Wob-stukken blijkt namelijk dat het gaat om een juridische toets in plaats van een fiscaal advies.

Opdrachtverstrekking Fiscaal Advies

De leden van de bezwaarcommissie hebben geen inzage gekregen in de ‘fiscale adviezen’. Dat is hen geweigerd op basis van datzelfde art 67. Hierdoor konden zij dan ook niet controleren of in de ‘fiscale adviezen’ privacygevoelige gegevens staan die art 67 moet beschermen. Des te opmerkelijker is het dat zij toch een uitspraak hebben gedaan. Zonder te weten wat er in rapporten staat, is de klacht ongegrond verklaard ‘voor zover die betrekking heeft op de Wob’.

Eerder heeft het college van b&w -onder druk van de gemeenteraad- toegestaan dat raadsleden de adviezen wel in mocht zien. Dat was nadat raadsleden bezwaar maakten omdat zij werden gehinderd bij hun controlerende taak . In eerste instantie mochten gemeenteraadsleden alleen onder gemeentelijke bewaking de stukken inzien. Zo wilde b&w voorkomen dat raadsleden de fiscale adviezen ongezien met anderen konden delen.

Tijdens de hoorzitting van de bezwaarcommissie bleek ook dat de secretaris van de bezwaarcommissie (zelf een ambtenaar van de gemeente Haarlem) een uitspraak had gemaild naar zijn collega die namens b&w optrad. Hij wees haar op een rechterlijke uitspraak rondom de toepassing van art 67. Tegen deze gang van zaken is een klacht ingediend omdat de tegenpartij (het college van b&w) daarmee werd bevoordeeld . Daarnaast bleek één van de leden van de bezwaarcommissie een oud-medewerker van de afdeling Juridische Zaken van de gemeente Haarlem. In die functie had zij samen met de ambtenaar die optrad namens de gemeente processen gevoerd.

Tegen het besluit van de bezwarencommissie -bekrachtigd door het college van burgemeester en wethouders- kan beroep bij de rechtbank worden ingesteld.

Bekijk hier het besluit van b&w en het advies van de bezwaarcommissie.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *