Bezwaarsecretaris oordeelt over eigen Wob-werk

wobmaster 07/07/2016 0Nieuws

En toen was daar de hoorzitting. Bij een commissie-van-drie mag je dan uitleggen waarom je het niet eens bent met een besluit van de gemeente. We hebben het over Wob-dossier 012.

In dit geval ging het om e-mails van een ambtenaar. Deze gemeentemedewerker had als secretaris van de adviescommissie voor bezwaarschriften, e-mails verstuurd naar zijn collega-ambtenaar. De secretaris verloor daarmee zijn onpartijdigheid omdat het ging om een rechterlijke uitspraak die in het nadeel was van de bezwaarmaker.

IMG_5825

Om te onderzoeken of de secretaris vaker inhoudelijk contact had met collega-ambtenaren over bezwaarzaken, diende ik een Wob-verzoek in. Het ging om openbaring van alle e-mails die verstuurd had bij zaken waarbij ik betrokken was.

Omdat niet alle stukken waren verstrekt, maakte ik bezwaar. Tot mijn verbazing bleek de secretaris die onderwerp van het Wob-verzoek was ook de secretaris te zijn van de commissie die over mijn bezwaar moest oordelen.

Wat de zaak nog dubieuzer maakt, is dat diezelfde secretaris het Wob-verzoek feitelijk zelf heeft behandeld. Hij was verantwoordelijk voor de selectie van e-mails. Dat zou zo zijn gebeurd omdat niemand anders toegang heeft tot zijn inbox vanwege privacy redenen.

Zo ontstond de situatie dat de secretaris van de adviescommissie over zijn eigen selectiewerk moest oordelen.

Overigens best raar dat het zover is gekomen, want voorafgaand aan de hoorzitting had ik daarover nog een brief gestuurd. De strekking was dat een ambtenaar die onderwerp is van het bezwaar, niet betrokken moet zijn met de behandeling van dat bezwaar. Enfin: nul op rekest.

Omdat je bij zo’n hoorzitting te maken krijgen met drie meesters-in-de-rechten, verzocht ik geluidsopnamen te mogen maken. Dan kun je achteraf nog even terugluisteren wat er allemaal is gezegd en begrijp je als burger beter hoe het juridisch in elkaar zit.

Tot mijn verbazing werden geluidsopnamen verboden. Bij een andere hoorzitting was dat namelijk geen probleem. Daarnaast was het een openbare hoorzitting waarbij ook twee andere toehoorders aanwezig waren. Geluidsopnamen zouden een inbreuk zijn op de persoonlijke levenssfeer van de commissie, aldus diezelfde commissie.

En toen was daar het moment dat we het even moesten hebben over de positie van de secretaris. Hij zag zelf geen redenen om zich terug te trekken. De voorzitter zei kennis genomen te hebben van mijn brief, maar daar geen reden in zag om de secretaris van deelname uit te sluiten. Ze vond het zelfs heel makkelijk dat hij erbij was, want dan kon hij uit eerste hand getuigen over de geleverde Wob-stukken.

De lotsverbondenheid tussen de drie commissieleden, dwongen mij een wrakingsverzoek in te dienen om de gehele adviescommissie naar huis te sturen.

De adviescommissie trok zich terug voor overleg op de gang. Bij terugkomst deelde de voorzitter mede dat ze zich niet naar huis lieten sturen. Het argument was dat de onafhankelijkheid van de commissie was gewaarborgd omdat twee van de drie leden ‘onafhankelijk’ waren. Anders dan de secretaris zijn zij niet in dienst van de gemeente.

Die gewaarborgde onafhankelijkheid is natuurlijk flauwekul. Want als er verdeeldheid is bij de onafhankelijke commissieleden, dan heeft de secretaris de doorslaggevende stem.

In het Haarlems Dagblad van vandaag reageert vertrekkend burgemeester Bernt Schneiders: “Ik wil benadrukken dat het hier om een externe commisse gaat die niet van de gemeente is”.  In theorie heeft Schneiders gelijk, in de praktijk niet.

Haarlem kent namelijk twee commissies: de Commissie voor Beroep en Bezwaar en de adviescommissie. In de Commissie voor Beroep en Bezwaar (CBB) zitten onafhankelijke externe juristen, en daar is alles meegezegd. Het is de adviescommissie die -de naam zegt het al- advies uitbrengt over bezwaarzaken.

En omdat wettelijk is vastgesteld dat een adviescommissie uit drie leden moet bestaan, heeft de gemeente Haarlem één van haar ambtenaren lid gemaakt van de adviescommissie. Dus zo onafhanklijk als de burgemeester doet voorkomen, is die commissie dus niet.

Tijd voor verandering! Want dat een simpel Wob-verzoek kan leiden tot een integriteitscrisis bij de bezwaarcommissie; dat zegt eigenlijk al genoeg.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *