Weer geen precario-nota voor Dura Vermeer!?

wobmaster 28/07/2016 0Nieuws

Aannemer Dura Vermeer heeft geen precariobelasting betaald aan de gemeente Bloemendaal voor het onderhoud aan de N200. Dat is de conclusie na het lezen van documenten die via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn opgevraagd. Of beter gezegd: dat is de conclusie door het ontbreken van documenten bij de gemeente Bloemendaal.

Naar nu blijkt, klopt het dat Dura Vermeer geen precariobelasting hoeft te betalen. Dat komt omdat de N200, lokaal bekend als de Zeeweg, eigendom van de provincie Noord-Holland blijkt te zijn. Alleen gemeenten mogen precariobelasting heffen. Provincies mogen dat niet. Vanuit dat oogpunt valt Dura Vermeer in deze zaak dus niets te verwijten.

screenshot 6

In september en oktober 2015 heeft Dura Vermeer de Zeeweg onder handen genomen. In opdracht van de provincie Noord-Holland werd groot onderhoud uitgevoerd aan het wegdek. Voor deze werkzaamheden bouwde Dura Vermeer een ketenpark op de parkeerplaats langs de Zeeweg.

Volgens de gemeentelijke regels had Dura Vermeer een vergoeding moeten betalen als het ketenpark op Bloemendaalse grond had gestaan. Aangezien de Zeeweg eigendom is van de provincie Noord-Holland is het logisch dat Dura Vermeer geen werkterreinvergunning heeft aangevraagd bij de gemeente Bloemendaal. Het is dus ook logisch dat de gemeente geen aanslag voor precariobelasting heeft opgelegd.

screenshot 5

Bloemendaal is inmiddels twee keer bevestiging gevraagd rondom het ontbreken van een zogeheten werkterreinvergunning voor Dura Vermeer. De duingemeente heeft inmiddels in een brief bevestigd dat alle werkterreinvergunningen zijn verstrekt.

screenshot 15

In een aanvullend telefoongesprek houdt een belastingmedewerker van de gemeente er echter rekening mee dat de werkterreinvergunning voor het werk aan de Zeeweg alsnog zou kunnen opduiken. Daarom wil hij niet op korte termijn reageren op de conclusie dat er geen precariobelasting is betaald. Hij heeft toegezegd te onderzoeken of er inderdaad geen precariobelasting is betaald.

Doorgaans is een werkterreinvergunning bij gemeenten de grondslag voor een precario-aanslag. Het aantal gebruikte vierkante meters gemeentegrond bepaalt de hoogte van de aanslag.

screenshot 4

Dura Vermeer kwam eerder in het nieuws toen bleek dat zij een opmerkelijke precario-afspraak had gemaakt met de gemeente Haarlem. Zij hoefden in eerste instantie slechts €10.000,- te betalen in plaats van de door het bouwbedrijf begrootte €300.000,-.

Door de commotie die ontstond, heeft de gemeente Haarlem groot onderzoek gedaan naar precario-betalingen. Daaruit bleek dat Dura Vermeer eigenlijk €105.405,79 aan precariobelasting had moeten betalen. Dat bedrag werd uiteindelijk geschikt voor €55.000,- omdat burgemeester en wethouders vonden dat de gemeente verwachtingen had gewekt bij het bouwbedrijf met de opmerkelijke precario-afspraak.

Een ander Wob-verzoek toonde aan dat Dura Vermeer geen precariobelasting heeft betaald voor hun ketenpark boven de Leidsevaart. De bouwketen stonden daar enkele jaren vanwege de bouw van het Raakskwartier. Precariobelasting voor een bouwkeet is zo’n €45,- per vierkante meter per jaar.

Uit openbare stukken blijkt dat Dura Vermeer ook in Amsterdam geen precariobelasting heeft betaald. Dat kwam aan het licht toen D66 daar vragen over stelde bij het stadsdeel Zuidoost. Zolang er geen vergunning wordt aangevraagd voor het gebruik van openbare grond, ontstaat er ook geen betalingsplicht voor precariobelasting.

Het is moeilijk voor te stellen dat een professioneel bouwbedrijf als Dura Vermeer niet op de hoogte is van de vergunningsplicht bij het innemen van openbare grond voor bouwactiviteiten. Vanuit dat perspectief is artikel 2.1 opvallend van de ‘Gedragscode Integriteit Dura Vermeer’. “Medewerkers van Dura Vermeer gedragen zich … integer en maatschappelijk verantwoord. Zij zullen zich houden aan nationale en lokale wet- en regelgeving …”, aldus de gedragscode.

Dura Vermeer is een vaste contractpartner van de gemeente Haarlem.

De gevolgde Wob-procedure bij de gemeente Bloemendaal is precair te noemen. Alleereerst werd het Wob-verzoek pas twee weken na ontvangst ingeboekt. Hierdoor meende de gemeente de wettelijke antwoordtermijn van 28 dagen te mogen verlengen met 14 dagen.

screenshot 16

Vervolgens moesten er drie in gebrekestellingen worden verstuurd. Ook was het Wob-verzoek geadresseerd aan het college van b&w, maar was het de heffingsambtenaar die zelfstandig het Wob-besluit nam. Tot slot vergat de gemeente de juiste bezwaarprocedure te volgen.

screenshot 14

Desgevraagd wil de gemeente niet alsnog een hoorzitting houden en wil ze het risico lopen dat de bestuursrechter -in een beroepszaak- een hoorzitting afdwingt.

Wordt vervolgd …


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *