Wob-dossier 004: Precario (deel 1)

wobmaster 28/07/2016 0Wob-dossiers

Wob-dossier 004
Verzoek tot inzage: documenten rondom vergunning innemen openbare grond diverse bouwprojecten in Haarlem-Oost.
Verwerkingsduur: 22 dagen (<28 dagen)
Informatiewaarde: Kleinere bouwbedrijven vragen vergunning aan en betalen precariobelasting. De grote bouwbedrijven vragen geen vergunning aan en betalen zodoende geen precario.

Toelichting: Uit Wob-dossier 002 bleek dat Bouwbedrijf Dura Vermeer opvallend weinig precariobelasting moest betalen. Om ‘een norm’ vast te stellen werden enkele bouwprojecten gedurende enekel maanden in Haarlem-Oost gevolgd en vastgelegd met camera. Daarna werd de praktijk vergeleken met de gegevens die via de Wob waren geopenbaard.

Bij twee grote bouwprojecten was geen vergunning aangevraagd voor het gebruik van openbare grond. Hierdoor ontbrak de grondslag voor een aanslag voor precariobelasting. Dumont Sevenhuijssen

Omdat de bouw enkele jaren duurde liep de gemeente belastinginkomsten mis. Het gebruik van een vierkante meter gemeentegrond (voor bouwactiviteiten) kost per jaar zo’n €45,-.

 

Het bedrijf Van Baarsen Buisleidingen gebruikte de openbare weg voor de opslag van hun materialen en directiecontainer.

IMG_0463IMG_0460

Volgens de gemeente Haarlem maakte Van Baarsen Buisleidingen hierbij gebruik van een doorlopende vergunning voor het stallen van voorwerpen op gemeentegrond.

Van Baarsen Buizen

Uit de aangeleverde documenten blijkt dat de doorlopende vergunning slechts een gebruik van 20 vierkante meter toestaat.

screenshot 12

De materialen waren opgeslagen over een lengte van ruim 70 meter. De werkelijke inname van openbare grond was dus aanzienlijk groter.

 

Opmerkelijk is de opmerking dat de gemeente niet over betalingsbewijzen beschikt.  Wob Geen BetalingsbewijzenHet betekent dat de gemeente geen administratie voert of dat de bedrijven die wel een vergunning aanvroegen uiteindelijk geen precario betaalden.

Bekijk hier het verstrekte Wob-document.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *