Wob-procedure leidt tot aanpassing parkeercontrole

wobmaster 06/10/2016 1Nieuws

Het is mogelijk om zonder vergunning ongestraft te parkeren in Haarlems vergunningsgebied. Dat blijkt uit informatie die via Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is opgevraagd. Of beter gezegd: dat blijkt uit het ontbreken van noodzakelijk documenten om de parkeercontrole correct uit te kunnen voeren. De gemeente bericht als volgt:

screenshot

Volgens gemeentelijke regels is het verboden om zonder bezoekerspas of vergunning te parkeren in bepaalde delen (Zone C) van Haarlem. Wie zich echter aanmeldt via een mobiele parkeerdienst (zoals Parkmobile of Yellowbrick), kan daar toch zijn auto parkeren zonder dat het leidt tot boetes. Auto’s die zijn aangemeld via mobiele parkeerdiensten ontsnappen aan de controle van parkeerhandhaving.

Hoe zit het in elkaar?

Om de hoge parkeertarieven van het Haarlemse centrum te ontvluchtten, parkeerden automobilisten hun wagen in de aangrenzende woonwijken. Om de parkeeroverlast die hieruit ontstond tegen te gaan, heeft de gemeente Haarlem het ‘belanghebbendenparkeren’ ingevoerd.

Inwoners van bepaalde Haarlemse straten konden -tegen betaling- een parkeervergunning aanvragen. Deze vergunning (of een bezoekerspas) gaf alleen vergunninghouders het recht om in hun eigen wijk of straat te parkeren. Dit wordt ‘belanghebbendenparkeren genoemd. Het was een manier om de auto’s die niet in de wijk thuis horen te weren.

Nu de technische kant van het verhaal: In Haarlem worden alle kentekens van auto’s met een parkeervergunning verzameld in een database. Als de scanauto van de Haarlemse parkeercontrole langs rijdt, scant hij het kenteken van een geparkeerd voertuig en controleert hij of het kenteken in die database voorkomt.

IMG_0495

Als een kenteken niet in de database voorkomt, kan er spraken zijn van een parkeerovertreding. De scanauto zendt in dat geval een melding naar parkeerhandhavers die met (snor)fiets ter plekke kijken wat er aan de hand is. Persoonlijke controle is nog altijd noodzakelijk omdat auto’s met een papieren bezoekersschijf of een papieren kaartje niet in de database staan, maar wel een parkeerrecht hebben.

De scanauto kijkt alleen maar of er een ‘parkeerrecht’ is aangemaakt in de database. Dit betekent dat je overal kan parkeren in belanghebbendengebied, zolang je je aanmeldt via een mobiele parkeerdienst. Bedrijven als Parkmobile, Parkline, Yellowbrick of SMS-Parking zorgen er namelijk voor dat kentekens van hun klanten worden aangemeld in de database.

Zolang het kenteken voorkomt in de database is er volgens de scanauto een parkeerrecht en zal hij geen alarm slaan. De vraag die daaruit volgt, is of bestuurders hun auto voor laag-tarief kunnen aanmelden en dan in een hoog tariefgebied kunnen parkeren.

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt dat burgers documenten kunnen opvragen bij de overheid. Als er over een bepaald onderwerp geen stukken bestaan, kunnen deze ook niet worden aangeleverd. In de gevoerde Wob-procedure werd gevraagd naar informatie rondom de database van de scanauto. Uit de geleverde informatie bleek dat de scanauto geen geografische parkeergegevens toetste. Hierdoor ontstond het idee dat er meer mobiele parkeerdiensten toch geparkeerd kon worden in belanghebbendengebied. Dat is nu bevestigd door de gemeente.

screenshot 2

In Haarlem loopt momenteel een discussie over de toekomst van het parkeerbeleid. De betrokken wethouder lanceerde eerder een plan om de straten met belanghebbendenparkeren open te stellen voor betaald parkeren. Dat werd ‘fiscaliseren van vergunningsgebied’ genoemd. Uit de informatie rondom de gevolgde Wob-procedure blijkt dat het in de praktijk al mogelijk is om in deze gebieden betaald te parkeren.


One Comment

  • ReplyGrapendaal

    Wij gebruiken het al jaren niets nieuws Denk ook eens aan ons. Waar moeten wij overdag parkeren in een ontheffings wijk bij een verbouwing zijn er niet altijd voldoede schijfen voorhanden Kunnen we ook daar veilig staan zonder bekeuring van € 90 Dit lijkt me toch wel in het belang van bewoner in een ontheffings gebied . Indien dit weer niet kan ga ik mijn / Offerte weer hoger maken Laat het nu zo ! OVERDAG staat het leeg


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *