Waarom bestaat de Wob eigenlijk?

wobmaster 30/11/2016 0Nieuws

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is ontstaan in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het doel van de wet was het formaliseren van informatieverzoeken aan de Rijksoverheid.

Je moet je voorstellen dat voor de Wob in werking trad, ambtenaren min of meer naar eigen inzicht documenten mochten verstrekken.Om te voorkomen dat het ene document wel werd vrijgegeven en een ander niet, verzon men spelregels. Op die manier wisten burgers en ambtenaren waar ze aan toe waren.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *