Missie

De Wet openbaarheid van Bestuur (Wob) maakt het voor burgers mogelijk om informatie op te vragen die is vastgelegd in documenten. Dat kun je gewoon doen door een brief te sturen waarin je duidelijk maakt welke informatie je wilt hebben. Je moet wel even aangeven over welk beleid (bestuurlijke aangelegenheid) je verzoek gaat.

Heel Haarlem Wobt stimuleert het ‘wobben’ bij de gemeente Haarlem. Wobben blijkt een effectieve activiteit om de gemeente meer transparant te maken. Behalve dat het leerzaam is, kan wobben soms ook helend werken. Documenten verkregen via de Wob kunnen verklaren waarom de gemeente bepaalde dingen heeft gedaan die je eerder niet begreep.

Een bijkomend voordeel van wobben, is dat burgers en ambtenaren op een natuurlijke wijze met elkaar in contact komen.

Tot slot is de website Heel Haarlem Wobt een visueel eerbetoon aan het werk wat ambtenaren moeten verrichten om te voldoen aan de Wet openbaarheid van bestuur.

Documenten die eerder via de Wob zijn geopenbaard, hoeft de gemeente later niet meer te verstrekken. Deze website heeft daarom ook als doel om eerder verstrekte documenten te kunnen delen met anderen.

Heel Haarlem Wobt roept wobbers op hun wob-verzoeken ook via deze website te delen. Doe dat door een mail te sturen naar de wobmaster van deze site.

Op het verlanglijstje van Heel Haarlem Wobt staat de installatie van officiële Wob-ambtenaar met een grote liefde voor openbaarheid. Heel Haarlem Wobt moedigt de gemeente Haarlem aan om alle Wob-verzoeken voortaan te publiceren op hun eigen website. Want als dat gebeurt, gaat er geen kostbare (met belasting betaalde) informatie verloren.