Wob-dossier 007: Inzage inspectieverslag

Wob-dossier 007: Inzage inspectieverslag

wobmaster 19/01/2016 0

Wob-dossier 007
Verzoek tot inzage: Inspectieverslag van toezichthouders afdeling Handhaving
Verwerkingsduur: 16 dagen (snelheidsrecord)
Informatiewaarde: Document toont aan dat de gemeente geen verslag maakte van een -al dan niet- gehouden handhavingsinspectie.
Onderbouwing: De gemeente is niet verplicht documenten te verstrekken die er niet zijn.

fragment inspectie

Bekijk hier het verstrekte Wob-document.

Read more

wobmaster versus WobMaster

wobmaster 19/01/2016 0

De beheerder van deze website noem je een wobmaster. Met kleine letters wel te verstaan! Kom je het woord Wob-Master tegen met hoofdletters dan weet je dat het gaat over mensen die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) volledig beheersen.

Wil je een keer een echte Wob-Masters ontmoeten? Kom dan naar de volgende Right to Know Day-bijeenkomst.

Read more

Wob-dossier 005: Vergunningsaanvraag Hijsactiviteiten

wobmaster 19/01/2016 0

Wob-dossier 005
Verzoek tot inzage: documenten rondom vergunningsaanvraag voor de inname van openbare grond voor hijsactiviteiten.
Verwerkingsduur: 27 dagen (<28 dagen)
Informatiewaarde: Document toont aan dat Dura Vermeer geen vergunning heeft aangevraagd voor hijsactiviteiten.

fragment hijsactiviteiten

Volgens een andere vergunning was Dura Vermeer wel verplicht een vergunning aan te vragen als de hijsactiviteiten vanaf op de openbare weg plaats had.

fragment hijsvergunning

 

hijs6368

hijs6088

Bijzonderheden: Onderdeel van het Wob-antwoord is de uitleg waarom er geen documenten zijn aangetroffen. De gemeente hoeft dat niet te doen.

Bekijk hier het verstrekte Wob-document.

Read more

Wob-dossier 003: Noodbrug Zomervaart en Precario-afspraak (deel 2)

wobmaster 05/01/2016 0

Wob-dossier 003

Verzoek tot inzage: aanvullende documenten rondom besluitvorming aanleg noodbrug Zomervaart en documenten met betrekking tot precario-afspraken.

Verwerkingsduur: 82 dagen (+26)
Informatiewaarde: Document toont aan dat de gemeente een opmerkelijke belastingafspraak heeft gemaakt met bouwbedrijf Dura Vermeer.
Onderbouwing: Document spreekt voor zich.

000007361D-1000007361D-2

Bijzonderheden: Precario-afspraak kwam voort uit doorvragen. In een eerder verstrekt document werd verwezen naar e-mailwisseling die niet bij de verstrekte stukken zat (maar wel onder de omvang van het Wob-verzoek viel).

Uitdraai e-mail Dura Vermeer

De eerlijke ambtenaar ging verder op zoek en vond het alsnog het bewuste document. De verstrekkingstermijn werd overigens wel ruim overschreden.

Bekijk hier het volledige verstrekte Wob-document.

Read more

Wob-dossier 002: Noodbrug Zomervaart en Precario-afspraak (deel 1)

wobmaster 05/01/2016 0

Wob-dossier 002
Verzoek tot inzage: documenten rondom besluitvorming aanleg noodbrug Zomervaart en documenten met betrekking tot precario-afspraken met Dura Vermeer.
Verwerkingsduur: 55 dagen
Informatiewaarde: Document toont aan dat de gemeente een belastingafspraak heeft gemaakt met bouwbedrijf Dura Vermeer.
Bijzonderheden: Dit Wob-verzoek had ook doorgeleid moeten worden naar een andere afdeling. Dat is niet gebeurd. Daardoor is Wob-dossier 003 ontstaan.

 

Precario Afspraak Dura Vermeer

Bekijk hier het volledige verstrekte Wob-document.

Read more

Wob-dossier 001: Noodbrug Nagtzaambrug

wobmaster 05/01/2016 0

Wob-dossier 001

Verzoek tot inzage: kosten aanleg noodbrug naast Nagtzaambrug in 2005
Verwerkingsduur: 48 dagen
Informatiewaarde: Document toont aan dat de gemeente Haarlem goedkoper noodbruggen kan (laten) bouwen dan een commercieel aannemingsbedrijf.
Onderbouwing: Volgens opgaaf van de gemeente kostte de noodbrug over de Zomervaart €35.000. Het gaat daarbij om een brug die is opgebouwd uit standaard brugdelen.

screenshot 10

Acht jaar eerder bestelde de gemeente een noodbrug die op maat werd gemaakt en hetzelfde water overbrugde. Deze kostte de gemeente €17.560,- excl. BTW.

screenshot 11

Bekijk hier het verstrekte Wob-document.

Read more

Heel Haarlem Wobt ‘on air’

wobmaster 28/11/2015 0

Het is zover: Heel Haarlem Wobt bestaat. Het idee bestond al een tijdje en nu is het er van gekomen. Heel Haarlem Wobt moet een platform worden voor iedereen die geïnteresseerd is in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Het is de bedoeling dat op deze website allerlei documenten komen te staan die verkregen zijn via de Wet openbaarheid van Bestuur. De Wob maakt het voor alle burgers mogelijk om informatie op te vragen bij de overheid.

De  overheid is van onze allemaal. De informatie die daar is vastgelegd in documenten is dus ook van ons. In principe geldt bij de Wob dat alle informatie openbaar is, tenzij

Het mooie van een Wob-verzoek is dat je die zonder wetskennis kunt indienen. In Haarlem doe je dat mondeling of per brief. Je moet wel even uitleggen welke informatie je wilt hebben en met welk beleidsterein het te maken heeft. Alleen informatie die is vastgelegd in documenten kan worden verstrekt. Zo simpel is het.

Heel Haarlem Wobt stimuleert het indienen Wob-verzoeken. Los van het feit dat burgers recht hebben op rauwe onbewerkte informatie, versterkt wobben de betrokkenheid tussen burger en lokale overheid.

Wees niet bang om te wobben. Stuur gewoon eens een verzoek en kijk wat er gebeurt. Het is leerzaam. Heel Haarlem Wobt voorspelt dat je na jouw Wob-verzoek meer over de gemeente weet, dan daar voor.

Heel Haarlem Wobt wil vooral feitelijk berichten. De wobmaster kan echter niet uitsluiten dat er ook grapjes wordt gemaakt en sneren of complimenten worden uitgedeeld. Heel Haarlem Wobt heeft namelijk ook een licht activistische inslag.

Doel is om de gemeente Haarlem transparanter te maken. Want hoe meer je weet, hoe leuker het wordt.

 

Lees meer over de missie van Heel Haarlem Wobt.

 

Read more